ရမည်းသင်း ရွှေစီမံကိန်း၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် သန္နိဌာန်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော သတ္တုစမ်းသပ်ရှာဖွေတိုင်းတာခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သတ္တုထုတ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ရေး သေချာစေရန် ရည်ရွယ်ပုံဖော်ထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် သတ္တုသယံဇာတများ၏ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ သဘောတရားကို တစိုက်မတ်မတ် လက်ခံကျင့်သုံးပြီး ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော စီမံကြီးကြပ်မှုနှင့်အတူ လူသားရင်းမြစ်၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွားဖြစ် သတ္တုဖော်ဆောင်ရန် လိုအပ်မှုတို့အား ချိန်ညှိလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။

ကုမ္ပဏီ၏ စမ်းသပ်ရှာဖွေတိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်တွင် အောက်ပါတို့အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အကာအကွယ်ပေးရေး အစီအစဉ်များ ပါဝင်သည်။

 • လေထုအရည်အသွေး
 • ဆူညံသံ စီမံထိန်းချုပ်မှု
 • အနည်အနှစ် ပို့ချခြင်းနှင့် တိုက်စားခြင်းတို့ကို ထိန်းချုပ်မှု
 • အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအရာများ စီမံထိန်းချုပ်မှု
 • လုပ်ငန်းတွင်း စွန့်ပစ်ရေ စီမံထိန်းချုပ်မှု
 • မြေဆီလွှာနှင့် စိုက်ခင်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု
 • တောရိုင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် စီမံခန့်ခွဲမှု
 • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု
 • ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် အရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု
 • လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
 • စမ်းသပ်ရှာဖွေမှု လုပ်ငန်းဆောင်တာများဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု
 • လူမှုစီးပွားဝန်းကျင်
 • စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု
 • စီမံကိန်းသက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေး