စီမံကိန်း စတင်ရေးဆွဲချိန်မှ အစပြု၍ အကောင်အထည်ဖော်နေစဉ်နှင့် အဆုံးသတ်သွားချိန်အထိ စီမံကိန်းအောင်မြင်စေရန်အတွက် ရပ်ရွာလူထု အသိုင်းအဝိုင်း အပါအဝင် အခြားသော ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံးနှင့် ခိုင်မာအားကောင်း၍ အပြုသဘောဆောင်သော ဆက်ဆံရေးမှာ အလွန်အရေးပါသည်။

ရပ်ရွာလူထု အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော လူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများအား အကောင်းမွန်ဆုံး ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မည်သို့သော ပံ့ပိုးမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဆိုသည်ကို ပိုမိုနားလည်သိရှိရန် ဒေသတွင်း ရပ်ရွာအကြီးအကဲများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။