အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေး

သာမန်ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်များအား ကုသဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အရည်အချင်းရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ခန့်အပ်ထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆေးခန်းတစ်ခုကို လုပ်ငန်းခွင်နေရာ၌ ဖော်ဆောင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံး အလေ့အထများကို အခြေပြုသည့် လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ရမည်းသင်း ရွှေစီမံကိန်းအနေဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အကာအကွယ်ပေးရေးတို့အတွက် သတ္တုလုပ်ငန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံးသော အလေ့အထများကို ကျင့်သုံး၍ စီမံကိန်း၏ အဆင့်အားလုံးကို ဘက်စုံထောင့်စုံ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှု

ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံး အလေ့အထများအား အခြေပြုသည့် လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အစီအစဉ်အတိုင်း လည်ပတ်လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို စီမံကိန်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မန်နေဂျာမှ ကြီးကြပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအစီအစဉ်အရ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မန်နေဂျာအနေဖြင့် အခြားမန်နေဂျာများနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် အောက်ပါတို့အတွက် တာဝန်ရှိသည်။

  • လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အစီအစဉ်ကို သိရှိကျွမ်းဝင်အောင် လုပ်ဆောင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းအတွက် ယင်းအစီအစဉ်ကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး သေချာဆောင်ရွက်ရမည်။
  • လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသစ်၊ စက်အသစ်၊ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းသစ်တစ်ခုခု စတင်မိတ်ဆက်ချိန်တွင် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များအားလုံးကို သတိမူရမည်။
  • တာဝန်များ ခွဲဝေချထားခြင်း မပြုမီတွင် ဝန်ထမ်းများအား ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ပို့ချမှုများ လုပ်ဆောင်ရမည်။
  • လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆဖြစ်စဉ်များအား ဘူမိတိုင်းတာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ်ရှာဖွေရေးဌာနသို့ သတင်းပို့ရမည်။
  • ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများနှင့် စစ်ဆေးမှုများအား လစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာသန်စွမ်းကြံ့ခိုင်ကြောင်း သေချာစေရမည်။